LIITY MUKAAN!

Säännöt

  

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa hallituksen/johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 • valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 • esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
 • esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 • käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
 • päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
 • käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 • valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
 • vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle;
 • vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
 • valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen/johtokunnan jäsenet;
 • valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
 • päätetään hallituksen/johtokunnan avuksi asetettavista ja hallituksen/johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle/johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
 • valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
 • käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle/johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle/johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että hallitus/johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

  

 

 Asemakuja 2, 14500 Iittala

 044 7767704

 isku@kalvolanisku.fi