LIITY MUKAAN!

Säännöt

  

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:
1. edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;
2. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
3. edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä
4. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
5. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
6. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä
7. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
8. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
9. harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
10. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa;
11. järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä; sekä
12. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

  

 

 Asemakuja 2, 14500 Iittala

 044 7767704

 isku@kalvolanisku.fi