LIITY MUKAAN!

Säännöt

  

Hallituksen/johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen/johtokunnan tehtävänä on:

  • edustaa seuraa;
  • johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;
  • kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
  • panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
  • pitää luetteloa seuran jäsenistä;
  • laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
  • valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä
  • ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

  

 

 Asemakuja 2, 14500 Iittala

 044 7767704

 isku@kalvolanisku.fi